IV Ogólnopolska Konferencja
Zdrowie Kobietynowoczesna diagnostyka i terapia

26 - 28 LISTOPADA 2020r.

Już po raz czwarty zapraszam Państwa do udziału we wrocławskiej Konferencji  Zdrowie Kobiety. Obecna Konferencja wpisuje się w cykl uroczystości z okazji 70-lecia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Nowością jest program poszczególnych sesji, który ustaliłem w dość niespo-tykanej konwencji. Razem z wykładami eksperckimi prowadzonymi przez zaproszonych przedstawicieli świata nauki - ekspertów danego tematu, zaproponowałem Firmom sprzętowym, farmaceutycznym i laboratoryjnym możliwość uczestnictwa w sesjach w formie swoich prezentacji. Uważam, że da nam to możliwość zapoznania się z nowinkami technicznymi ze strony sprzętu jak i subtelnościami specyficznymi dla wyrobu danej Firmy, co jest niezmiernie korzystne w wykorzystaniu najnowszych możliwości diagnostycznych i leczniczych w naszej praktyce. Stąd uszczegółowiona nazwa Konferencji brzmi „Zdrowie Kobiety - nowoczesna diagnos-tyka i terapia”

W czwartek - 26 listopada 2020 r. - zapraszam chętnych do pogłębienia swoich umiejętności w zakresie badań USG i zabiegów diagnostyczno-leczniczych metodą histeroskopową, do udziału w kursach, które organizujemy, już rutynowo w dniu poprzedzającym obrady. Są to zajęcia, jak zwykle praktyczne, które rozpoczynamy po krótkich wprowadzających wykładach prowadzonych przez uznanych ekspertów.

Dwa kolejne dni, piątek i sobota, wypełnione będą ciekawymi wykładami zarówno z zakresu położnictwa jak i ginekologii z bardzo dużym naciskiem, co zawsze staram wyegzekwować od wykładowców, na aspekt praktycznej wiedzy, możliwej do wykorzystania w codziennej naszej praktyce. Wykład inauguracyjny wygłosi Prof. Mirosław Wielgoś Rektor WUM, a tematem będzie europejskie spojrzenie na postępowanie w porodzie przedwczesnym. Większość tematów wykładów, o które prosiłem wykładowców z całej Polski, będzie stanowiło pewnego rodzaju asumpt do tworzących się obecnie aktualizacji Rekomendacji PTGiP. Niektóre z nich będą stanowiły podstawę tworzenia nowych Rekomendacji, którymi aktualnie zajmują się eksperci powołani przez ZG PTGiP. Do nich na pewno zaliczyć należy tematy dotyczące badania PIGF, wolnego DNA płodu, postępowania z ciążą w bliźnie po cięciu cesarskim, a z ginekologicznych na pewno diagnostyka szyjki macicy. Spotkanie nasze będzie miejscem przedstawienia po raz pierwszy zmienionej i zaktualizowanej nomenklatury kolposkopowej jak również zaprezentujemy propozycję uproszczonego, a tym samym bardzo czytelnego, postępowania w diagnostyce raka szyjki macicy - cytologia i HPV. Nad takim rozwiązaniem pracuje wiele Państw na całym świecie, gdyż wszyscy mamy tego świadomość, że obecne algorytmy są za bardzo rozbudowane a przez to niejednoznaczne. Pozostałe sesje przedstawią nie mniej ciekawe zagadnienia z praktyki klinicznej.

Na zakończeni konferencji, jak zwykle, zaprosiłem do udziału prawników, którzy podejmą dyskusję nt. jak ma się zachować lekarz, który otrzyma „zaproszenie” do prokuratury i/lub sądu.

Oczywiście nie zabraknie spotkania towarzyskiego i na pewno będziecie mieli Państwo czas na zobaczenie Rynku wrocławskiego, w ten wiosenny, mam nadzieję słoneczny weekend.

 

Zapraszam do Wrocławia

Prof. dr hab. Mariusz Zimmer
Kierownik II Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu
Prezes ZG PTGiP

TERMIN
KONFERENCJI

26 - 28 listopada 2020r.

PROGRAM KONFERENCJI

SPRAWDŹ

szczegółowy program konferencji

MIEJSCE
KONFERENCJI

Hotel Ibis ***

pl. Konstytucji 3 Maja 3, Wrocław

AKTUALNOŚCI

4 marca 2020r. Uruchomienie strony internetowej. Możliwość rejestracji na konferencję.

 

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
LEKARZA W KONFERENCJI:


350,00 zł
- zgłoszenie do 15 listopada 2020r.
400,00 zł - zgłoszenie od 16 listopada 2020r.
450,00 zł - zgłoszenie na miejscu
(w miarę wolnych miejsc)

220,00 zł - Pielęgniarka/Położna
150,00 zł - StudentUWAGA:
o wysokości opłat decyduje
data wpłaty, a nie data rejestracji


IMPREZA TOWARZYSZĄCA:


150,00 zł
- koszt uczestnika
150,00 zł - osoba towarzysząca, uprawnia
do udziału tylko w Imprezie Towarzyszącej

Impreza Towarzysząca nie jest finansowana ze środków firm innowacyjnych zrzeszonych w INFARMIE.

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w sesjach konferencyjnych
2)  udział w warsztacie
3)  teczkę z materiałami konferencyjnymi
4)  wstęp na wystawę medyczną
5)  przerwy kawowe
6)  przerwy lunchowe
7)  certyfikat uczestnictwa
8)  streszczenia wykładów
9)  identyfikator


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „Zdrowie Kobiety Wrocław”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 15 listopada 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 13 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską. Powyższej Konferencji Prezydium PTGiP przyznało 50 pkt zbieranych do certyfikatu umiejętności, przyznawanego członkom PTGiP.

REZERWACJA
HOTELU

Osoby zainteresowane rezerwacją miejsc noclegowych
proszone są o dokonywanie rezerwacji wyłącznie:

1)  uzupełniając formularz rejestracji znajdujący się na stronie
2)  lub e-mailem na adres: hotele@agora-konferencje.pl

Gwarantujemy Państwu miejsca noclegowe z bonifikatą.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2