IV Ogólnopolska Konferencja
Zdrowie Kobietynowoczesna diagnostyka i terapia

28 LISTOPADA 2020r.

OPŁATA
KONFERENCYJNA

KOSZT UCZESTNICTWA
LEKARZA W KONFERENCJI:


120,00 zł
- Lekarz

W RAMACH OPŁATY KONFERENCYJNEJ
ZAPEWNIAMY:

1)  udział w Konferencji
    (materiał będzie dostępny
    na platformie przez 21 dni
    po konferencji. )
2)  certyfikat uczestnictwa


OPŁATĘ KONFERENCYJNĄ
PROSIMY DOKONAĆ NA KONTO:


AGORA
ul. Błażeja 10L/6, 61-608 Poznań
Nr konta bankowego (bank PeKaO S.A.)
67 1240 1747 1111 0000 1848 8568
- z dopiskiem: „ZDROWIE KOBIETY”

Rezygnacja z zamówionych świadczeń bez konsekwencji finansowych może nastąpić najpóźniej do dnia 25 listopada 2020 r.

Po tym terminie pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 50% opłaty konferencyjnej. Różnica zostanie wypłacona po terminie Konferencji.

 

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2