IV Ogólnopolska Konferencja
Zdrowie Kobietynowoczesna diagnostyka i terapia

28 LISTOPADA 2020r.

PUNKTY
EDUKACYJNE

Uczestnicy Konferencji otrzymają certyfikat uczestnictwa posiadający 9 punktów edukacyjnych przyznanych przez Okręgową Izbę Lekarską. Powyższej Konferencji Prezydium PTGiP przyznało 40 punktów zbieranych do certyfikatu umiejętności, przyznawanego członkom PTGiP.

Regulamin - Copyright 2017. All Rights Reserved by ZAMI

log2